Cennik usług

Ceny usług oferowanych przez Centrum zależą od zakresu koniecznych do wykonania prac, i każdorazowo ustalane są indywidualnie.

Koszt dojazdu ustalany jest w oparciu o ilość przejechanych kilometrów i aktualnie obowiązującą stawką za 1 km przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych.

W przypadku dojazdu na długich dystansach – powyżej 250 km, doliczana jest kwota za utracony czas pracy rzeczoznawcy w wysokości 50 PLN/ godzinę.

W przypadku rozliczania prac w systemie czasowym – konsultacje, porady, stawka wynosi 150 PLN/ godzinę.

Podane powyżej wartości są cenami netto i podlegają negocjacjom.
certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat